Fästpunkter

Här är ett urval olika typer av fästpunkter för davitsystem.
Vi gör en utvärdering tillsammans med kunden om lämpliga fästpunkter som vi därefter offererar.