3M Capital safety

CAPITAL SAFETY – VÄRLDSLEDANDE INOM FALLSKYDD förtroende (förtroende) substantiv lita på en fast tilltro till en persons eller ett objekts förmåga, äkthet, styrka eller integritet I mer än 70 år har vi förtjänat tillit från företag och personer världen runt genom att sätta in all vår energi och allt vårt kunnande för att klara vår uppgift: Avsedd att föra hem varje arbetare säkert. Vi räddar liv varje dag!

 

Genesi Xtirpa

Genesi Italia har en tydlig vision, ingrodd i sina anställda, inom samtliga affärsområden och roller, i sina medarbetare, i sina tjänster och i sina produkter.Den är inspirerad av sådana värden som det centrala i mänskligt liv, passion för innovativ säkerhetskultur : "att vara armen som räddar liv och skyddar drömmar för dem som arbetar."samt leverera ett säkert fallskydd.

 

Euramco Safety

Ramfan kombinerar en högpresterande turbofläkt med mycket hållfasta polymerer för att skapa en linje av robusta portabla turbo ventilatorer. UB-Line är idealisk för allmänt bruk, trånga utrymmen, explosiva utrymmen och levererar det högsta luftflödet i sin klass.Och är ett utmärkt komplement till ditt fallskydd i slutna utrymmen.

BTS Beaver Technology Services

Ett företag med en rik historia av fallskydd och att ge australiska företag praktiska och innovativa produktlösningar för industriella säkerhetsprodukter inklusive arbete på hög höjd och i trånga utrymmen .

 

Smithlight

SmithLight är ett kraftigt, säkert och bärbart Ledljussystem som är fullt uppladdningsbart. För att lysa upp ditt arbete i tex Gruvor Slutna utrymen, Olycksplatser, Järnväg och vägunderhåll, Konstruktionsarbeten, Militär, industri och marin.

Arbetsmiljölagen är tydlig gällande användning av fallskydd. Om inte allmänt fallskydd kan ordnas skall personligt fallskydd användas vid arbete av ett djup eller en höjd av 2m från marknivå (eu direktiv 89/656/EEC). Om risk för skada vid fall finns vid djup eller höjd mindre än 2m skall personligt fallskydd användas (egen riskbedömning).

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att utarbeta ett komplett program och ta fram lämplig utrustning samt är man skyldig att utbilda personalen. Utöver detta så är personalen skyldig att använda framtagen och tillhandahållen fallskyddsutrustning.

Ett komplett fallskydd för slutna utrymmen som bassänger, pumpstationer eller cisterner består av en säker förankringspunkt, fallskyddssele samt ett fallskyddsblock med räddningswinch.

OBS!

Vid arbete i slutna utrymmen, som bassänger,  pumpstationer samt cisterner så måste ett komplett fallskydd innehålla en räddningsfunktion och inte endast fallskyddsfunktion.